AI i nationens intresse

AI i nationens intresse – portal

Detta är samlingsplatsen för innehåll relaterat till konferensen AI i nationens intresse som hölls den 31:e januari 2024 samt de uppföljande aktiviteter som gjorts i konferensens namn under 2024.

Syftet är att samla innehåll relaterat till AI för företag, beslutsfattare och offentlig sektor.

Material på denna portal:

 • Inspelat material från konferensen AI i nationens intresse
  • Videos från konferensen
 • Debattartikel i Dagens Nyheter (“Lagom räcker inte för att skapa ett svenskt AI-under”)
  • Artikeln accepterades av DN i januari 2024 och ställer tre frågor som kan hjälpa Sverige att accelerera sin AI utveckling
 • Kortare reflektioner om AI
  • Erik Slottner, Civil och digitaliseringsminister
  • Luukas Ilves, CIO Estland
  • Carl-Henric Svanberg. Ordförande Volvo Group samt AI kommissionen
  • Anna Eriksson, Generaldirektör DIGG
  • Ulrika Lindstrand, Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer samt AI kommissionen
  • Anders Ynnerman, Professor och direktör för WASP
 • Rapport om vanliga utmaningarna med AI och hur de kan addresseras (kommande)
 • Röster från Sverige (kommande)

Signa upp nedan om du vill få uppdateringar från addAI.org


Om AI i Nationens intresse:

Sverige har länge varit ett föregångsland inom digitalisering. Bilden av Sverige som innovationsland råder än idag. Men när vi skrapar på ytan framträder en annan bild. Sverige placeras långt ner i globala rankningar om grad av digitalisering i offentlig sektor och implementeringen av nya, säkra tjänster har halkat efter.

Artificiell intelligens och molntjänster har en stor potential att effektivisera och bidra till ökad samhällsnytta, men organisationer håller tillbaka sin utveckling för att försiktigt navigera det man ser som risker. Denna konferens kommer lyfta vilka möjligheter som finns med artificiell intelligens, det juridiska perspektivet, hur AI förhåller sig till cybersäkerhet samt hur AI-verktyg kan implementeras på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

AI i nationens intresse är mötesplatsen för dig som vill veta mer om hur AI kan implementeras och accelerera din verksamhet. Med utgångspunkt i erfarenheter från svenska och internationella AI-pionjärer diskuterar vi hur effektiv, säker och ansvarsfull användning av artificiell intelligens och molntjänster kan bidra till ett mer konkurrenskraftigt Sverige och hur Sverige kan bli ett föregångsland inom AI.

Konferensen syftar till att föra samman olika branscher, offentlig sektor, den akademiska världen och beslutsfattare för att dela insikter och erfarenheter och lära av varandra.

Särskilt fokus kommer vara på att lyfta fram goda exempel samt de allra senaste användningsfallen av AI i Sverige.

AGENDA OCH INSPELADE TAL

 • AI-pionjärer i Sverige
 • Laglig användning av AI
 • Ansvarsfull AI – vad innebär det?
 • AI och cybersäkerhet
 • AI i nationens intresse – hur gör vi?

Hela filmen finns inspelad här (5 timmar) men också även uppdelat i olika pass enligt agendan nedan.

Konferensen “AI i nationens intresse” på posthuset i Stockholm. 31:e januari 2024.

Detaljerad agenda: 

09.30 – 09.40 Inledning
Daniel Akenine, Teknikchef Microsoft och Sophia Wikander, VD Microsoft Sverige

09.40 – 09.50 Keynote: AI – det svenska perspektivet              

Erik Slottner, Civil och digitaliseringsminister

09.50 – 10.00 Keynote: Internationell utblick: Estland           
Luukas Ilves, CIO Estland

10.00 – 10.10 Keynote: Framtiden: Vad behöver ett land som Sverige göra?    
Carl-Henric Svanberg. Ordförande Volvo Group samt AI kommissionen.

10.10 – 10.30 Samtal: Vad kan vi lära av varandra?    
Luukas Ilves /Erik Slottner/ Carl-Henric Svanberg.

10.30 – 11.00 Paus       

11.00 – 12.00 PASS 2: AI-pionjärerna                

 • Max Gordon,Karolinska Institutet, docent, årets AI-svensk 2023
 • Karl Bergman, Vice President Strategic Transformation Initiatives, Vattenfall
 • Anders Boustedt, Verksamhetschef Informationsteknologi, Region Halland,
 • Anders Arpteq, Data Science Director, SÄPO
 • Luis Martinez, Regulatory Affairs Cloud, Volvo
 • Joakim Åström, Cloud Solution Architect, Microsoft Sverige

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13:40 – Breakouts – PASS 1

RUM A: 

PASS 3: AI och Juridiken. Kan de vara vänner?

 • Carolina Brånby, Ansvarig för digital policy, Svenskt Näringsliv
 • Cecilia Magnusson Sjöberg, Professor of Law and Information Technology på Stockholms universitet
 • Charlotta Kronblad, Doktor i digital transformation från Chalmers Tekniska Högskola
 • Patrick Eckemo, Avdelningschef Digitalisering och Innovation Bolagsverket

RUM B: 
AI och Innovation: Vad krävs för att lyckas med AI innovation? (spelas ej in)

(Arrangeras av PWC)

 • Fredrik Lundberg, Head of AI, Data & Analytics på PwC
 • Rebecka Cedering Ångström, Principal Researcher, Ericsson samt medgrundare av addAI.org
 • Nicolette Lakemond, Professor i industriell organisation vid Linköpings universitet

13.40 – 13:50 Paus för förflyttning

13.50 – 14:30 – Breakouts – PASS 2

RUM A: 
PASS 4. AI och cybersäkerhet: Blir vi säkrare eller sårbarare?

 • Sandra Elvin, Nationell Säkerhetschef Microsoft
 • Camilla Lundahl, VD Cerenity
 • Robert Egnell, Rektor Försvarshögskolan

RUM B: 
Sverige i världen: Experternas syn på Sveriges position i den globala AI-arenan (spelas ej in)

(Arrangeras av tankesmedjan ThinkAI)

 • Håkan Hagerum, ThinkAI
 • Mårten Lindskog, ThinkAI
 • Mandi Hallstensson, ThinkAI

14.30 – 15.00 Paus

15.00 – 15.40 PASS 5: Ansvarsfull AI: Var går gränserna för AI?

 • Louise Callenberg, Teolog, BättreDelat
 • Henrik Palmblad-Wennergren, Digitaliseringsdirektör, Nacka Kommun
 • Linda Leopold, Head of AI Stategy, H&M Group
 • Johanna Bergman, Director of Strategic Development at AI Sweden

15.45 – 16.28  PASS 6:  Slutpanel: AI i nationens intresse

 • Mathias Sundin, Chefredaktör för Warp News
 • Anders Ynnerman, Professor och programdirektör för WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program
 • Daniel Akenine, Nationell Teknikchef, Microsoft
 • Katrin Westling Palm, Ordförande eSam, Generaldirektör, Skatteverket

Kortare reflektioner om AI:

Erik Slottner, Civil och digitaliseringsminister
Luukas Ilves, CIO Estland
Carl-Henric Svanberg. Ordförande Volvo Group samt AI kommissionen
Anna Eriksson, Generaldirektör DIGG
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Anders Ynnerman, Professor och programdirektör för WASP

AI i nationens intresse är ett samarbete mellan :