Today we write in SvD ”Sweden needs a strategy for artificiell intelligens”

Today the initiative is publishing an article in the national newspaper Svenska Dagbladet regarding the need for a national AI strategy (in Swedish).

https://www.svd.se/sverige-behover-strategi-for-artificiell-intelligens

DEBATT | ARTIFICIELL INTELLIGENS

Vad innebär det att vara människa – en fråga lika gammal som mänskligheten själv, men där svaret aldrig har varit viktigare än nu. Inför World Economic Forum i Davos 2016 diskuterades ett antal framtidsscenarios. Ett pekar på att vi med 80 procents sannolikhet kommer kunna köpa implanterbara mobiltelefoner om sju år. Hur hanterar vi då högskoleprovet när vissa studenter bär osynliga implantat för att uppnå högre provresultat medan andra inte gör det?

Detta är bara ett av många exempel på en utveckling där teknik, algoritmer och AI i allt snabbare takt kommer förstärka våra förmågor, men också ställa samhället inför frågor som vi aldrig har hamnat inför förut. Framtid blir nutid snabbare än vad vi kanske föreställde oss.

Främst är det utvecklingen inom Artificiell Intelligens (AI) som kommer att påverka vår vardag. Som smarta algoritmer har AI förmåga att utföra och ersätta mycket av dagens arbete inom ekonomi, juridik och medicin. Detta har likheter med hur tekniken i alla tider har påverkat oss, tidigare framför allt genom att automatiseringen ersatte den mänskliga muskelkraften. Utvecklingen just nu är emellertid djupt annorlunda eftersom automatiseringen alltmer ersätter arbetsuppgifter som tidigare krävt vår hjärnkapacitet.

Klart är därför att AI kommer att påverka människors vardag vare sig vi vill eller inte, vi kan dock besluta hur vi vill använda tekniken. Av säkerhetsskäl bör vi exempelvis kontrollera utvecklingen när det gäller autonoma vapen samtidigt som vi kan stimulera en säker användning av AI inom sjukvården och transportområdet.

Mot denna bakgrund menar vi att Sverige – i samverkan med andra länder – behöver debattera hur vi förhåller oss till AI-utvecklingen i frågor som:

  • Teknik: Hur ser vi till att företag kommer igång med användningen av AI för att skapa bättre tjänster?
  • Juridik: Vem tar ansvar för konsekvenserna när AI fattar allt fler beslut i vårt samhälle? Är det rättssäkert och etiskt?
  • Sociala: Hur ska vi förhålla oss som människor till framtidens AI system och hur förändrar det livsomständigheterna för och relationer mellan människor?

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har nyligen investerat över en miljard i AI-forskning och Mikael Damberg, närings- och innovationsminister gav dagarna före julafton i uppdrag till Vinnova att kartlägga och analysera potentialen med AI. Det är två välkomna initiativ men resurserna blir av naturliga skäl bara en bråkdel av vad som investeras i länder som USA och Kina. I Sverige måste vi komplettera forskning med en sammanhållen nationell strategi som drar nytta av det som Sverige är bra på. Är det vår startupsektor, vår ledande roll inom humanitära frågor, snabbhet eller kultur som kan göra oss framgångsrika inom AI?

Som exempel på satsningar kan nämnas Kina, landet som kanske främst av alla satsar på att leda utvecklingen. I somras antogs där en strategi med målet att 2025 vara världens ledande innovationscenter kring AI och omsätta 500 miljarder i rena AI tjänster.

Till följd av utvecklingen har en strategi kopplad till hur man ska reglera, utveckla och arbeta med etiska övervägningar och policyfrågor kring AI blivit absolut nödvändig. Vi behöver en sådan bred strategi i Sverige och den behöver beröra områden som:

  • Talang. Hur kan vi stimulera så att tillräcklig kompetens inom AI finns i Sverige?
  • Data är bränsle för AI-systemen. Hur ser vi till att data finns tillgänglig på ett enkelt och säkert sätt?
  • Säkerhet, skydd mot överbelastningsattacker och bedrägerier. Hur ser vi till att infrastrukturen är tillräckligt stabil och säker?
  • Ansvarsfull utveckling. Hur kan vi se till att AI-system utvecklas i enlighet med mänskliga rättigheter och utifrån etiska normer?

Ska vi nå framgång som nation krävs att regeringen nu skapar en bred strategi inom området och samlar olika typer av aktörer med intresse för AI. Det nya initiativet addAI.org är en av flera sådana aktörer. Vi har som mål att lyfta diskussionen om AI brett inom de tekniska, juridiska och sociala områden och detta kommer vi göra med energi då vi anser att frågan om vad det innebär att vara människa aldrig varit viktigare än nu.

Daniel Akenine
teknikchef Microsoft

Jonas Stier
professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna

Rebecka Cedering Ångström
director of insights and concept creation, Ericsson

Cecilia Magnusson Sjöberg
professor i rättsinformatik, Stockholms Universitet

Helena Blackbright
projektledare Automation Region, doktorand i innovationsledning, Mälardalens Högskola