Välkommen till boklanseringen 10:maj 2023

Fem år har gått sedan boken Människor och AI kom ut. Ur den samlade mänsklighetens perspektiv är detta inte mer än en blinkning. Likväl har mycket hänt och världen är inte längre riktigt likadan. En pandemi, återigen krig i Europa och en fortsatt hyper-snabb digital utveckling är bara några av alla de händelser vi sett.

Sammanfattning: Hur mycket bör chefen veta om dig med hjälp av AI?

Denna övergripande frågeställning var temat för addAI:s andra seminarium under våren 2021. Drygt 50 personer samlades virtuellt torsdagen den 25 mars för att diskutera andras och egna tankar kring detta. Till morgonmötet hade vi särskilt bjudit in följande experter: Victor Bernhardtz, Ombudsman för digitala marknader på Unionen Ola Brinnen, Arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv Daniel Akenine, Teknikchef

Välkommen till AI samtal under våren

Vi kommer under våren arrangera tre online möten där vi går djupare in på olika områden koppat till en framtid med alltmer avancerade algoritmer. Vi kommer både presentera, diskutera och bjuda in gäster och involvera publiken i samtal. Möte #1 – 5:e februari 2021AI året som gått Möte 2 – 25:e mars 2021Hur mycket bör

2020 – A(I) year in review and ahead

“Artificial intelligence will reach human levels by around 2029. Follow that out further to, say, 2045, we will have multiplied the intelligence, the human biological machine intelligence of our civilization a billion-fold.” —Ray Kurzweil Introduction: It is repeatedly said that 2020 has been a special year – mostly with references to the ongoing covid-19 pandemic.

Techdays.

Den 23:e oktober deltog AddAI i Microsofts TechDays på Kistamässan. I ett panelsamtal under under Daniel Akenines ledning, och inför omkring tvåtusen konferensdeltagare blickade Åsa Schwarz (författare och expert på IT-säkerhet), Emma Frans (forskare vid KI och vetenskapsskribent på SvD), Andreas Regnell (chef för strategisk utveckling på Vattenfall) och Jonas Stier (professor i sociologi) i kristallkulan. Med inspel

addAI nominerade till Sophiastipendiet 2019

Sophiastipendiet belönar varje år en svensk person, ett företag eller en organisation som på ett påtagligt sätt bidragit till att lösa en samhällsutmaning med hjälp av AI. Under 2018 har addAI.org ordnat flera workshops, diskussioner och föreläsningar om AI och blivit ett community på runt 1000 personer, vi har deltagit i podcast och samtal med

6 hours of AI

addAI.org recently arranged an AI day during the Internet Days in Stockholm and we were very happy to see so many of you there. We were approx. 400 people on site as well as 200 watching remotely. Now all the material is available – free to watch (thx Internetstiftelsen). Yes we know! It is to