Välkommen till AI samtal under våren

Vi kommer under våren arrangera tre online möten där vi går djupare in på olika områden koppat till en framtid med alltmer avancerade algoritmer. Vi kommer både presentera, diskutera och bjuda in gäster och involvera publiken i samtal.

Möte #1 – 5:e februari 2021
AI året som gått

Möte 2 – 25:e mars 2021
Hur mycket bör chefen veta om dig?

Agenda
Hur mycket bör chefen veta om dig? Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet inom ramen av lag och god sed, samt bestämmer vilka verktyg som ska användas. Men med ny teknik ökar arbetsgivarens möjligheter att förstå och observera arbetstagarna. Det skapar möjlighet att hjälpa medarbetare och anpassa arbetet efter olika behov, men också att övervaka och kanske manipulera.

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Sätt en blocker i din kalender och använd ZOOM länken: https://mdh-se.zoom.us/j/64943487149

Många frågor ställs på sin spets.

  • Hur mycket bör arbetsgivaren veta om de anställda?
  • Kan vi ge medarbetare mer frihet om de också tillåter att bli observerade?
  • Är det skillnad på vem som blir observerad? Eller vem som observerar?
  • Och är det skillnad på var eller när det sker?

Vi har bjudit in ett antal talare som ger sina perspektiv och avslutar med en allmän diskussion.

  • Daniel Akenine, Teknikchef för Microsoft kring hur nuläge kring tekniken
  • Victor Bernhardtz, ombudsman för digitala marknader på Unionen och ansvarig för konferensen Reshaping work.
  • Ola Brinnen, Arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv

MÖTE #3 – Fredag den 21/5 kl. 09.00-10.00.

TEMA: KAN VI FÖRSÄKRA OSS I FRAMTIDEN NÄR DATA FINNS OM ALLT?

Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/179637-addai-ai-samtal-under-vaaren-3

Välkommen till möte 3 där vi kommer diskutera nedan ämnen:

Försäkringar i samhället bygger på att vi inte vet vad som ska hända men med AI kommer ny kunskap för de med tillgång till rätt data och rätt kompetens. Om de som vet att de har väldigt låg risk att drabbas väljer att inte försäkra sig och de som vet att de sannolikt drabbas inte kan försäkra sig, finns det behov av försäkringar då?

Post-privacy. Studier pekar på att vi begreppet privacy börjar förlora sin innebörd. Vad skulle det innebära om vi helt ändrar attityd till vårt behov av integritet.
Talare:

Fredrik Sandberg, Försäkrad AI?
Medverkar gör Fredrik Sandberg, doktorand vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet som även har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Aktuella frågor gäller bland annat vilka förändringar AI kan innebära vid riskbedömning och skadereglering i privat försäkringsverksamhet. Ställer användningen av AI i ett försäkringssammanhang oss inför helt nya slag av juridiska och etiska problem? Eller är det i själva verket fråga om sedan tidigare bekanta försäkringsproblem? Vilken roll spelar GDPR och försäkringslagstiftningen i detta sammanhang?

Dr. Michael Björn, Post Privacy

Medverkar gör Dr. Michael Björn, Head of Research Agenda på Ericsson Consumer & Industry Lab. Michael delar med sig av resultat från konsumentstudier som pekar mot att vi är på väg in i en värld där begreppet ”privacy” förlorar sin innebörd – samtidigt som det finns ökande krav på personlig integritet vid användning av AI-teknik.Och vad blir implikationerna för försäkringsbranschen om AI gör att dataanalys inte längre bara är deskriptiv utan istället blir prediktiv eller rent av preskriptiv?