Välkommen till AI samtal under våren

Vi kommer under våren arrangera tre online möten där vi går djupare in på olika områden koppat till en framtid med alltmer avancerade algoritmer. Vi kommer både presentera, diskutera och bjuda in gäster och involvera publiken i samtal.

Möte 1 : AI året som gått (avslutat)
kl.9 den 5:e februari.
Tema: Vi gör en reflektion av AI året som gått och lite om framtiden

VIDEO:

Möte 2 : Hur mycket bör chefen veta om dig?
kl.9.00-10.00 den 25:e mars.

Agenda
Hur mycket bör chefen veta om dig? Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet inom ramen av lag och god sed, samt bestämmer vilka verktyg som ska användas. Men med ny teknik ökar arbetsgivarens möjligheter att förstå och observera arbetstagarna. Det skapar möjlighet att hjälpa medarbetare och anpassa arbetet efter olika behov, men också att övervaka och kanske manipulera.

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Sätt en blocker i din kalender och använd ZOOM länken: https://mdh-se.zoom.us/j/64943487149

Många frågor ställs på sin spets.

  • Hur mycket bör arbetsgivaren veta om de anställda?
  • Kan vi ge medarbetare mer frihet om de också tillåter att bli observerade?
  • Är det skillnad på vem som blir observerad? Eller vem som observerar?
  • Och är det skillnad på var eller när det sker?

Vi har bjudit in ett antal talare som ger sina perspektiv och avslutar med en allmän diskussion.

  • Daniel Akenine, Teknikchef för Microsoft kring hur nuläge kring tekniken
  • Victor Bernhardtz, ombudsman för digitala marknader på Unionen och ansvarig för konferensen Reshaping work.
  • Ola Brinnen, Arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv

MÖTE #3 – Fredag den 21/5 kl. 09.00-10.00. TEMA: KAN VI FÖRSÄKRA OSS I FRAMTIDEN NÄR DATA FINNS OM ALLT?