Sammanfattning: Hur mycket bör chefen veta om dig med hjälp av AI?

Denna övergripande frågeställning var temat för addAI:s andra seminarium under våren 2021. Drygt 50 personer samlades virtuellt torsdagen den 25 mars för att diskutera andras och egna tankar kring detta. Till morgonmötet hade vi särskilt bjudit in följande experter: Victor Bernhardtz, Ombudsman för digitala marknader på Unionen Ola Brinnen, Arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv Daniel Akenine, Teknikchef

Välkommen till AI samtal under våren

Vi kommer under våren arrangera tre online möten där vi går djupare in på olika områden koppat till en framtid med alltmer avancerade algoritmer. Vi kommer både presentera, diskutera och bjuda in gäster och involvera publiken i samtal. Möte #1 – 5:e februari 2021AI året som gått Möte 2 – 25:e mars 2021Hur mycket bör

#ALMEDALEN och AI

AI var det nya svarta i Almedalen i år med runt 60 olika seminarier som berörde AI och dess effekter. En observation var att man ofta använde AI som det nya ordet för digitalisering vilket gjorde att många AI diskussioner kretsade kring ledning, innovation och samarbete snarare än ämnet artificiell intelligens. Även om ett antal

Thanks for yesterday and two things !

Yesterday addAI.org had its first open workshop on Artificial intelligence and society. Approx. 60 people from tech companies, research institutes, academia and government discussed questions on what happens in our society when AI becomes relevant in more and more areas. Many different professions were represented, professors, building architects, PhD students, AI researchers and more. Full

addAI at DigiGov 2017

The addAI initative was announced at DigiGov 2017 Daniel Akenine presented why AI needs to be taken seriously in public sector. Thanks for all interest and signups to the initiative! About DigiGov Over the course of two days, ministers, top decision-makers in the public sector, business and academia will conduct a strategic discussion on where