Undersökningen om Svenskt AI tillgänglig

Den 27:e November deltog 150 personer vid lanseringen av den nya rapport som tagits fram av addAI.org samt Novus kring hur svenskar förhåller sig till AI.

Nu är rapporten helt sammanställd och kan laddas ner från nedan länk.
• Hur ser medelsvensson på AI? Finns det någon medelsvensson kvar?
• Ser man positivt eller negativt på utvecklingen?
• Ser man några viktiga samhällsfrågor kring AI?
• Vad skulle kunna vara “Svensk AI”?
• Hittade vi några överraskningar?

Ladda ner rapporten…