Today we write in SvD ”Sweden needs a strategy for artificiell intelligens”

Today the initiative is publishing an article in the national newspaper Svenska Dagbladet regarding the need for a national AI strategy (in Swedish). https://www.svd.se/sverige-behover-strategi-for-artificiell-intelligens DEBATT | ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad innebär det att vara människa – en fråga lika gammal som mänskligheten själv, men där svaret aldrig har varit viktigare än nu. Inför World Economic Forum